Dagen i historien
Idag - Onsdagen den 20 Mars 2019
Joakim Kim

1413 - Henrik V blir kung av England.

Kvalitet


Vi är certifierade enligt ISO 9001 när det gäller kvalitet och FSSC 22000 när det gäller livsmedelssäkerhet. Detta garanterar att vi arbetar på ett sätt som innebär att vi dels har säkerställt alla väsentliga processer och dels strävar efter att ständigt förbättra oss. Förbättringsarbetet styrs genom att vi upprättar mål, som sedan kontunuerligt följs upp och revideras.

Miljö


Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor i vårt ledningssystem. Det handlar om allt från energibesparing i fabriken till att lägga upp körturerna för våra lastbilar optimalt.
En sak som är unik är våra oljor i returfat. Efter att kunden använt oljan diskar vi faten och fyller dom igen. Detta sparar mycket avfallskostnader för våra kunder samtidigt som det minskar miljöpåverkan.