Dagen i historien
Idag - Tordagen den 18 April 2019
Valdemar Volmar

1951 - Fördraget om den europeiska kol- och stålunionen undertecknas.